Category Archives: Poetry and Literature

Wish

Tell, please tell it to the Moon
That everything you say to me it hurts.
I want to make you smile; I wanna’ make you happy
But withouth you by my side it’s hard
It’s very hard and it’s killing me inside.

Tell, please tell it to the Sun
That life it’s worthless withouth you.
Everything I do, every breath I take is for, because of you.
You make my day good or bad.
You make my thoughts go mad.

Tell, please tell it to Me
That you feel something for me
I want to, I need that, I must to earn something from you.
Just a little smile, just a nice word.
Say that you like me and I’ll be yours.

2007 december

20140202-155224.jpg

Advertisements

Life cycle

Un libro es como la vida,termina una vez. No es algo continua… Cuando se termina,ya no hay mas,no hay continuation. Pero siempre hay nuevo y algo inexplorado,desconocido esperando por ti. Es el ciclo de la vida.

A book is like life ends once. Not something continuous … When finished, there are no more, no continuation. But there is always something new and unexplored, unknown waiting for you. It is the cycle of life.

20140130-084046.jpg

Memo

Egy esös napon
Mikor megismertelek
Boldoggá tettél
S én azóta csak téged leslek.

Egy pillantást ha kapnék tölled,
Hogy érezzem, hogy mégis szeretsz.
Gondolsz-e néha-néha rám?
Vagy csak ha elmegyek elötted tekintesz reám?

Bárcsak tudnám, hogy mik érzéseid
S akkor lennék nyugodt s boldog megint.

Még ha azt is mondod nékem,
Hogy “Nem érdekelsz engem!”
Vídámabb lennék annál,
Hogy nem tudok semmit.

Csak egy pillantás,egy szó s én megértelek,
De te még egy annyit sem nyújtsz nekem.
Bár tudnám, hogy mit tegyek
S feledném lassan a történteket.
 
                                 21 augusztus 2004

On a rainy day
When I met you
You made me happy
And since I only Look for you.

If they get a look at pens,
To feel that they love.
If you think of me sometimes?
Or only if you consider we pass upon me?

I wish I knew what feelings
And then I was relaxed and happy again.

Even if I tell you,
“I do not care about me!”
I’d be more cheerful,
I know nothing.

Just one look, one word and I understand,
But you’re not even a giving me that.
I wish I knew what to do
And slowly forget what happened.
 
                                 August 21, 2004

20140123-083119.jpg

Életélmény / Life experience

Minden napnak megvan a saját varázsa.
Talán nem is vesszük észre,hogy az élet elszáll mellettünk és várunk valamire.
Várjuk a véget…nem hinném. 
De valójában ugy tünik,hogy ez a valóság!

Each day has its own charm.
It may not even realize that life flies past us and wait for something.
We are looking forward to the end … I do not think so.
But in fact it seems that this is a reality!

Memo

Ha megkérdeznéd, hogy mit szeretek,
Azt mondanám, hogy az életet.
Hisz ez a legszebb dolog mi történt velem,
Hogy világra jöttem e élhetek.

Az élet akadályokkal van tele, 
De ez még szebbé teszi azt
Még ha búkkal telnek napjaink
Kerül benne pillanat
amelyekre az ember mindig örömmel megragad.

                                        július 2004

If you are asking what I like,
I would say that life.
But that’s the beautiful thing about what happened to me,
I came to live in this world.

Life is full of obstacles,
But it also makes it more beautiful
Even if you go by today’s sadness
It is at the moment
which the people are always happy to grab.

                                                July 2004